Bestuurscommissie - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
Ouderparticipatie


Om ervoor te zorgen dat iedere school haar eigen identiteit kan behouden is voor iedere school een bestuurscommissie ingesteld.  De bestuurscommissie bestaat uit vier leden en is met name verantwoordelijk voor de identiteit van de school en draagt daarnaast zorg voor de plaatselijke betrokkenheid van ouders en school. De leden van de bestuurscommissie worden gekozen door de ouders zelf via een verkiezing. Eén lid van de commissie wordt voorgedragen door de kerkenraad van de Hervormde kerk in Meteren.
De bestuurscommissie bestaat op dit moment uit de volgende drie personen:

  • Monique Schelling
  • Annemieke de Fockert
  • Richard van Mersbergen
  • Martine de Ruiter- Wijkniet


Contactadres : bestuurscommissie@cbsschakel.nl
                                   
Terug naar de inhoud