Buitenschoolse opvang - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
De School

Vanaf 1 augustus 2007 werkt onze school samen met gastouderbureau “Klik” te Kesteren. Via school kunt u een informatiepakketje met een aanmeldingsformulier ontvangen om buitenschoolse opvang voor uw kind(eren) te regelen in een gastgezin. Informatie is te vinden op www.bunderbos.nl, onder het kopje ‘gastouderbureau’. Ook bestaat de mogelijkheid om u zelf aan te melden als gastgezin.
U vangt dan kinderen op tussen de middag of na schooltijd.
Naast het gastouderbureau is er ook de gelegenheid te kiezen voor
buitenschoolse opvang in de regio. Op school zijn hierover folders te vinden in het folderrek in de hal bij de hoofdingang.

Terug naar de inhoud