Identiteit - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
De School

Maak ons hart een huis waar Uw liefde woont.


Het hart is het centrum van passie, het is de drijfveer om in beweging te komen. Het is ook de plek voor de persoonlijke omgang met God. We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we als mens dragen voor de schepping met betrekking tot de medemens, samenleving en cultuur. In ons schoolleven werkt de inspiratie vanuit Gods Woord door in ons werken en in ons mens-zijn, in o.a. onze liederen, verhalen en vieringen. We willen de kinderen van onze school voorbereiden en uitdagen om hun eigen specifieke plek in de wereld in te nemen.
 
De ouders die voor onze school hebben gekozen, respecteren de identiteit van de school. Dat betekent niet dat er geen kinderen met een andere levensbeschouwing onze school bezoeken. Ook zij zijn van harte welkom! Op deze manier wordt respect voor elkaar en elkaars overtuiging al vroeg geleerd. Wel wordt van hen verwacht dat zij aan alles gewoon meedoen, zoals bijv. onze godsdienstlessen, liederen en de vieringen van de christelijke feesten.

Het hoofd blijft een geheimenis, maar ook de plek waar we onthouden wat belangrijk is.

Handen geven vorm aan de ideeën van ons hoofd en de passie van ons hart. Handen zijn er ook om mensen te kunnen helpen. Om samen te werken en te binden. We willen o.a. via de Kanjermethode kinderen leren hun kwaliteiten op een juiste manier in te zetten, om zo elkaar te mogen versterken. Mede op deze wijze vertalen we ons mens-zijn naar de praktijk van alle dag.
Op De Schakel vinden wij vieren met elkaar een belangrijk! Wij vieren de christelijk feestdagen met elkaar, maar ook momenten zoals, het sinterklaasfeest, het schoolreisje, Koningsdag, de afsluiting van het jaar, etc. delen we graag met elkaar.
Terug naar de inhoud