Jeugdgezondheidszorg - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
Leerlingenzorg

Jeugdgezondheidszorg op school

Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.
Tijdens de basisschoolperiode zijn er de volgende vaste momenten:
- Logopedische screening op 5-jarige leeftijd
- Een gezondheidsonderzoek op 5-6  en 10-11 jarige leeftijd
- Een gewicht- en lengtecontrole op 7-8 jarige leeftijd
Spreekuur op school
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Iedere school krijgt een eigen jeugdverpleegkundige en jeugdarts toegewezen. Dit geeft stabiliteit en vertrouwen. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.

Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen heeft, twijfelt of het kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Het spreekuur vindt plaats op school. In de schoolgids staat hier meer informatie over.

Terug naar de inhoud