Kanjertraining - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud

Kanjertraining

De kanjerafspraken gaan uit van:
  • vertrouwen in elkaar
  • elkaar helpen
  • samenwerken
  • plezier beleven
  • iedereen doet mee
De kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas pro actief goed te houden of indien nodig te verbeteren.
De kanjertraining streeft de volgende doelen na:
Ø  Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
Ø  Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
Ø  Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
Ø  Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
Ø  Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
Ø  Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
De kanjertraining is dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om hun persoonlijke pedagogisch beleid te maken.
Kanjerschool:
Op De Schakel geven we kanjertraining. Het traject om kanjerschool te worden duurt minimaal 4 jaar. In deze 4 jaar worden wij, als gehele team en school, met regelmaat deskundig begeleid in het opzetten van het kanjertraject en de invulling van de kanjerlessen.  Onze streven is dat alle teamleden van de schakel het traject afleggen en zo gecertificeerd kanjertrainer zijn. Zoals het er nu uitziet zal De Schakel, in schooljaar 2018/2019, het certificaat Kanjerschool in ontvangst mogen gaan nemen.
Terug naar de inhoud