Leerlingenzorg - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
Leerlingenzorg
LEERLINGENZORGOp de Schakel proberen wij binnen onze mogelijkheden passend onderwijs vorm te geven voor elk kind. Zoals de sticker op onze schooldeuren aangeeft, elk kind op onze school is uniek! Dat vraagt ook pas en meet werk. De onderwijsbehoeften van kinderen variëren. Ieder kind heeft hierin zijn eigen behoefte.
Bij de basisvakken bieden wij het reguliere programma op 3 niveaus aan. Daarnaast zijn er kinderen die extra begeleiding nodig hebben omdat de stof bijvoorbeeld te moeilijk of te makkelijk is voor hen, zij krijgen hiervoor dan een eigen programma aangeboden. Daarnaast hebben wij de overtuiging dat het kind alleen tot leren komt als het sociaal emotioneel goed in zijn vel zit. Als dit niet het geval is, is er soms ook een specifieke begeleiding nodig. In deze rubriek vindt u verschillende onderwerpen die te maken hebben met leerlingenzorg en welbevinden. We streven naar een passend aanbod voor uw kind waarbij ontwikkeling, plezier en welbevinden een belangrijke rol spelen.
Terug naar de inhoud