Oudercommissie - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
Ouderparticipatie


De oudercommissie is een werkgroep van ouders die met name betrokken is bij de uitvoering van allerlei praktische zaken. Het gaat hierbij om het uitvoeren van onderwijsondersteunende werkzaamheden bij taken binnen school en buitenschoolse activiteiten: o.a. het organiseren of het assisteren bij festiviteiten op school, schoolreisje, kerstontbijt etc. Per schooljaar vergadert de oudercommissie ongeveer zes keer. Voor en na elke vergadering heeft de voorzitter van de commissie contact met de locatiedirecteur om lopende zaken te bespreken. De oudercommissie bekostigt haar activiteiten middels de ouderbijdrage. Het financieel jaarverslag ligt eenmaal per jaar ter inzage voor belangstellenden. De oudercommissie bestaat uit 7 leden die volgens het reglement kunnen worden gekozen.Silvia van Ooijen ( technisch voorzitter)

Mija de Bruin

Marjolein van Steenis

Bertie van Ledden

Dianne van Walderveen

Ariëlle van der Leede


 

                       


Terug naar de inhoud