Pestprotocol - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
Leerlingenzorg

Pestprotocol

Pesten kan niet en mag niet in onze school! Daarvoor hebben we een pestprotocol. Ook de Kanjertraining levert een bijdrage aan een veiliger klimaat voor onze leerlingen. We zijn ons bewust dat we veel aandacht moeten besteden aan pestgedrag, slachtoffers, meelopers en pesters. Alert zijn en signalen opvangen hoort daarbij.

Via deze link komt u bij ons Pestprotocol


     
Terug naar de inhoud