Roosters - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
De School

Schooltijden

Groepen 1 t /m 4:


Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur
Woensdag: 08.30 - 12.30 uur

Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur  (Groep 1 is om de week op vrijdagmorgen vrij. Op de activiteitenkalender kunt u

                                     zien om welke data het in schooljaar 2017/2018 gaat.)


Groepen 5 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur
Woensdag: 08.30 - 12.30 uur


Aanwezigheid leerkrachten
1/2
Juf Ageeth
Juf Janneke

maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag morgen
(I.v.m. de opleiding van juf Ageeth zal er een aantal keer een wissel van de woensdagmorgen en vrijdag plaatsvinden).
3/4
Juf Sandra
Juf Vivian


maandag t/m woensdag (even weken)
woensdag (oneven weken)en vrijdagochtend
5/6
Juf Jannie
Juf Heidi


maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
7/8
Juf Froukje
Juf Lisa


maandag  en vrijdag
dinsdag t/m donderdag
 
Ambulante uren directie
Dhr. Riny van de Mark (algemeen directeur)maandagmorgen om de 3 weken
Juf Ingeborgmaandag, dinsdag, donderdag (m.u.v. van wisseling van dagen)
 
Ambulante uren Intern Begeleider en Remedial Teacher
Juf Truus (IB)maandag en woensdag
 
Ambulante uren Plusproject en ICT
Juf Ageeth (pluscoördinator) Interne invulling
Juf  Heidi (ICT)Interne invulling
Juf Tineke (ondersteuning tot nov.)
         
maandagmiddag, dinsdagmorgen, woensdag, donderdag
Administratie
Arja van Emstdonderdagmorgen
Gymrooster
Locatie gymzaal Meteren
Dinsdagmiddag13.30 - 14.45 uur5/6lopen
Dinsdagmiddag14.15 - 15.00 uur7/8fiets
Locatie gymzaal Duifhuis Deil
Dinsdagmiddag
13.30 - 14.15 uur3/4bus
Locatie gymzaal Meteren
Vrijdagmorgen

08.30 - 09.15 uur

3/4
lopen
(heen brengen ouders, terug met de leerkracht)

Vrijdagmorgen
09.30 - 10.15 uur5/6lopen
Vrijdagmorgen
10.15 - 11.00 uur7/8lopen
Terug naar de inhoud