Roosters - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
De School

Schooltijden

Groepen 1 t /m 4:


Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur
Woensdag: 08.30 - 12.30 uur

Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur  (Groep 1 is om de week op vrijdagmorgen vrij. Op de activiteitenkalender kunt u

                                     zien om welke data het in schooljaar 2017/2018 gaat.)


Groepen 5 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur
Woensdag: 08.30 - 12.30 uur


Aanwezigheid leerkrachten
1/2Juf Ageeth
Juf Janneke

maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag morgen (10 x maandagmiddag)

3/4
Juf Heidie
Juf Willemijn


maandag t/m dinsdag
woensdag t/m vrijdagochtend
5/6
Juf Jannie
Juf Margreet


maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
7/8
Juf Sandra
Juf Lisa


maandag  t/m woensdag (2/3 deel)
woensdag (1/3 deel) t/m vrijdag
Ambulante uren directie
Dhr. Riny van de Mark (algemeen directeur)maandagmorgen om de 3 weken
Juf Ingeborgmaandag, dinsdag, donderdag (m.u.v. van wisseling van dagen)
 
Ambulante uren Intern Begeleider en Remedial Teacher
Juf Truus (IB)maandag en woensdag
 
Ambulante uren Plusproject en ICT
Juf Ageeth (pluscoördinator)
Interne invulling
Juf  Heidi (ICT)
Interne invulling
Juf Tineke (R.T. op vrijwillige basis)
dinsdagmorgen
Administratie
Arja van Emstdonderdagmorgen
Gymrooster
Locatie gymzaal Meteren
Dinsdagmorgen11.00 - 11.45 uur5/6lopen
Dinsdagmiddag13.15 - 14.00 uur3/4lopen
(heen brengen ouders, terug met de leerkracht)
Dinsdagmiddag14.15 - 15.00 uur7/8fietsen
(de leerlingen vertrekken zelf vanaf 15.15 uur naar huis)
Locatie gymzaal Meteren
Vrijdagmorgen
08.30 - 09.15 uur3/4
lopen
(heen brengen ouders, terug met de leerkracht)
Vrijdagmorgen
09.30 - 10.15 uur7/8fietsen
Vrijdagmorgen
10.15 - 11.00 uur5/6lopen
Terug naar de inhoud