Zorgdiagram CBS de Schakel - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
Leerlingenzorg

Zorgdiagram CBS De Schakel

Ieder kind heeft zijn/haar eigen onderwijsbehoeften. Deze onderwijsbehoeften staan beschreven in het leerlingvolgsysteem en zijn voor ouders te lezen via het ouderportaal.
Om tegemoet te komen aan deze onderwijsbehoeften is het nodig dat ons leerstofaanbod hierop aansluit. We werken binnen school met een stappenplan, als er bijzonderheden zijn met betrekking tot de zorg rond leerlingen. Via onderstaande link komt u op het stappenplan.

Zorgdiagram CBS de Schakel  Terug naar de inhoud